ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης e-ΠΑΙΔΕΥΣΗ, διοργανώνει με τη μέθοδο e-learning πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο:«ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 420 ώρες και ολοκληρώνεται σε 9 μήνες. Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η απόκτηση, συμπλήρωση και επιστημονική τεκμηρίωση επαγγελματικών γνώσεων και επικοινωνιακών εργαλείων στη διαχείριση ατόμων με ιδιαίτερα εθνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά στο σχολικό και εργασιακό περιβάλλον.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προσεγγίζονται οι βασικές θεμελιώδεις αρχές των εννοιών της πολυπολιτισμικότητας και της Διαπολιτισμικότητας, το νομοθετικό πλαίσιο για τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα, πολιτικές, προκλήσεις και εισηγήσεις σχετικά με μεθόδους και τεχνικές της διδασκαλίας σε πολυπολυτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας και των προβλημάτων που απορρέουν από αυτήν, η βελτίωση των συνθηκών διαμονής, η οργάνωση της εκπαίδευσης των παιδιών και των ενηλίκων και η προώθηση της ομαλής ένταξης των μεταναστών-προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής τους.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων που προέρχονται από ποικίλα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Διαπολιτισμικά Σχολεία και Σχολεία Ειδικής Αγωγής)
 • Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου
 • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων τυπικής εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ), μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)
 • Διερμηνείς

 

Συνολικό κόστος σεμιναρίου 630 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Πολυπολιτισμικότητα
 • Μοντέλα εκπαιδευτικής προσέγγισης της πολυπολιτισμικότητας
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση: προσδιορίζοντας το τοπίο
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολίτικη: θεωρητικές προτάσεις
 • Η επικοινωνία στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων
 • Ο ρόλος του σχολείου & του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Οι γλώσσες καταγωγής ως μέρος της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση
 • Ποιότητα και ισότητα στην εκπαίδευση: ενισχύοντας το μορφωτικό επίπεδο των νεοαφιχθέντων προσφύγων παιδιών
 • Η διδασκαλία των γλωσσών καταγωγής στο σχολείο
 • Σχολείο και οικογένεια αλλοδαπών-πρακτικές επικοινωνίας
 • Καλές πρακτικές ένταξης και μάθησης
 • Αξιολόγηση

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο e-learning (ασύγχρονη τηλεκατάρτιση), η οποία περιλαμβάνει:

 • Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού
 • Eκπόνηση εργασιών σχετικές με το περιεχόμενο του προγράμματος
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου ανά θεματική ενότητα ως ανατροφοδότηση

 

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος δίνει συγκριτικά πλεονεκτήματα στους συμμετέχοντες:

 • για την κατάληψη θέσης σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων και σε Κέντρα Αιτούντων Άσυλο
 • σε μόνιμους εκπαιδευτικούς για μετάθεση στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • στους υποψήφιους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)
 • μοριοδοτείται με 2 μονάδες αφού πληροί τις προϋποθέσεις του νέου νόμου (ΦΕΚ 13/29-01-2019)
 • δίνει 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 • Μοριοδοτείται σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ – ΓΓΔΒΜ (δομές ΙΕΚ και ΣΔΕ) καθώς και άλλες κρατικές προσκλήσεις

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας
Επιλέξτε σεμινάριο απο την παραπάνω λίστα
Διαβάστε την πολιτική απορρήτου εδώ