ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Seminar: Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διάρκεια Σπουδών: 8 ακαδηµαϊκά εξάµηνα για πλήρη παρακολούθηση και 16 ακαδημαϊκά εξάμηνα για μερική παρακολούθηση
Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree
Κόστος:

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές γνώσεις, δεξιότητες και αντιλήψεις που θα τους βοηθήσουν να ενασκήσουν την καριέρα τους οπουδήποτε στον κόσμο σε συναφείς τομείς με τον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να διασφαλίσει ότι θα έχουν την κατάρτιση για την επίτευξη των στόχων τους ώστε να μπορούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα τους. Με τη συμπλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές εξοικειώνονται σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Οι φοιτητές θα αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την αντίληψη, ανάλυση και διάγνωση επιχειρηματικών καταστάσεων, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν ικανότητες για την πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων σε επιχειρηματικούς οργανισμούς και βαθιά πρακτική γνώση και εμπειρία στις εφαρμογές της πληροφορικής των επιχειρήσεων. Τέλος, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Να εισαγάγει και να εξοικειώσει τους σπουδαστές σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την αντίληψη, ανάλυση και διάγνωση επιχειρηματικών καταστάσεων και να ενισχύσει την απαραίτητη ικανότητα στην αντιμετώπισή τους. Να παράσχει στους σπουδαστές τα μέσα για την κατανόηση και πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων των επιχειρηματικών οργανισμών. Να δώσει στους φοιτητές τη βαθιά πρακτική γνώση και εμπειρία στις εφαρμογές της πληροφορικής των επιχειρήσεων. Να εισαγάγει τους σπουδαστές στις παγκόσμιες επιχειρηματικές λειτουργίες. Να εξοικειώσει τους φοιτητές με το επιχειρηματικό περιβάλλον και να τους προετοιμάσει να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

PRESENTATION – DESCRIPTION

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν:

στο Δημόσιο, (ως λειτουργοί σε διάφορα σχετιζόμενα με το αντικείμενό τους Υπουργεία, όπως Οικονομικών, Εμπορίου), και στον Ιδιωτικό τομέα (ως στελέχη επιχειρήσεων, σε λογιστικά τμήματα, ή τμήματα μάρκετινγκ και διαφήμισης, τμήματα οικονομικών και σε τραπεζικούς και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς), να αυτοεργοδοτηθούν δημιουργώντας δική τους επιχείρηση, και μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είτε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είτε σε άλλους συναφείς τομείς

 

PROGRAM – THEMES

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά 180
Επιλογής 60
TOTAL 240

Υποχρεωτικά

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 180 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLABCO152-1 Επιχειρησιακή Επικοινωνία 10
2 DLABSA151-1 Εισαγωγή στη Λογιστική 10
3 DLABSE151-1 Μικροοικονομική Ανάλυση 10
4 DLABSM152-1 Αρχές Μάρκετινγκ 10
5 DLACSC152-1 Πακέτα Εφαρμογών και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 10
6 DLAMAT151-1 Μαθηματικά των Επιχειρήσεων 10
7 DLABSE253-1 Μακροοικονομική Ανάλυση 10
8 DLABSO253-1 Οργάνωση των Επιχειρήσεων 10
9 DLAFIN253-1 Χρηματοοικονομική 10
10 DLABSM254-1 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Έρευνα Μάρκετινγκ 10
11 DLABSA254-1 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 10
12 DLABSM355-1 Στρατηγικό και Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ 10
13 DLAMAT355-1 Στατιστική για τις Επιχειρήσεις 10
14 DLABSO457-1 Διοικητική Επιστήμη 10
15 DLABRM356-1 Μεθοδολογία της ‘Έρευνας 10
16 DLABSL254-1 Δίκαιο των Επιχειρήσεων 10
17 DLABSP458-1 Πτυχιακή Εργασία 10
18 DLABSO356-1 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Επιχειρηματική Πολιτική 10

Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLABSA255-1 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου 10
2 DLABSA256-1 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 10
3 DLABSA357-1 Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Θεωρίας και Πρακτικής 10
4 DLABSA358-1 Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική 10
5 DLABSA457-1 Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής 10
6 DLABSA458-1 Φορολογία 10
7 DLABSE355-1 Οικονομική Θεωρία του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης 10
8 DLAFIN356-1 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 10
9 DLABSO355-1 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 10
10 DLABSO458-1 Επιχειρησιακή Ηθική 10
11 DLABSM457-1 Προχωρημένα Θέματα Μάρκετινγκ 10
12 DLABSM356-1 Συμπεριφορά Καταναλωτή και Διοίκηση Πωλήσεων 10

 

Η Διάρκεια Σπουδών είναι 8 ακαδηµαϊκά εξάµηνα για πλήρη παρακολούθηση και 16 ακαδημαϊκά εξάμηνα για μερική παρακολούθηση.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας
Διαβάστε την πολιτική απορρήτου εδώ