ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης e-ΠΑΙΔΕΥΣΗ, διοργανώνει με τη μέθοδο e-learning πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η απόκτηση, συμπλήρωση και επιστημονική τεκμηρίωση επαγγελματικών γνώσεων και επικοινωνιακών εργαλείων στη θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτών σε δομές ενηλίκων, φοιτητών και επιστημόνων στις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

PRESENTATION – DESCRIPTION

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 450 ώρες και ολοκληρώνεται σε 9 μήνες. Η επιμόρφωση περιλαμβάνει ενότητες: διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας, ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, καινοτόμες προσεγγίσεις της ειδικής αγωγής μέσα από τη τέχνη και την τεχνολογία, συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό για μαθητές και ενήλικες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου
 • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων Ειδικής Αγωγής της τυπικής εκπαίδευσης, της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μητρώα Κοινωνικών Εταίρων).

 

Συνολικό κόστος σεμιναρίου 630 €

PROGRAM – THEMES

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Ιστορική αναδρομή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης – θεσμικό πλαίσιο
 • Ειδική Αγωγή: ορισμός και σκοποί
 • Εκπαίδευση των μαθητών στο αυτιστικό φάσμα
 • Εκπαίδευση των μαθητών με νοητική καθυστέρηση, με προβλήματα όρασης και ακοής
 • Εκπαίδευση μαθητών με ΔΕΠ-Υ και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ)
 • Εκπαίδευση μαθητών με δυσλεξία, με κινητικές/ σωματικές αναπηρίες και με διαταραχές λόγου και ομιλίας
 • Παιδαγωγική ψυχολογία και διδακτική μεθοδολογία- ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαχείριση παιδιών μέσω ειδικών ομάδων στην σχολική τάξη
 • Διαχείριση και τροποποίηση προβλημάτων συμπεριφοράς
 • Ειδικά θέματα
 • Αξιολόγηση

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο e-learning (ασύγχρονη τηλεκατάρτιση), η οποία περιλαμβάνει:

 • Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού
 • Eκπόνηση εργασιών σχετικές με το περιεχόμενο του προγράμματος
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου ανά θεματική ενότητα ως ανατροφοδότηση

 

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος δίνει συγκριτικά πλεονεκτήματα στους συμμετέχοντες:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών
 • 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 • 0,5 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
 • 0,5 Μόρια Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Δίνει ισχυρό πλεονέκτημα σε μόνιμους εκπαιδευτικούς για μετάθεση στα Πειραματικά Σχολεία σύμφωνα με το Νόμο, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159, τεύχος Α/06.09.2016/ άρθρο 23

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας
Διαβάστε την πολιτική απορρήτου εδώ