ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης e-ΠΑΙΔΕΥΣΗ, διοργανώνει με τη μέθοδο σύγχρονου e-learning σεμινάριο με τίτλο: Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου αποκτάτε επάρκεια ώστε να συμμετέχετε απευθείας στις εξετάσεις πιστοποίησης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» του ΕΟΠΠΕΠ ενώ με τη προσκόμιση της βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος κατοχυρώνεται 1,5 μόρια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε όσους ενήλικες δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες), για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Συνολικό κόστος σεμιναρίου  350 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Δια Βίου Μάθηση- Εκπαίδευση ενηλίκων
 • Ιστορική εξέλιξη-Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Θεωρίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Η Εκπαιδευτική Οµάδα στην Εκπαίδευση/Κατάρτιση Ενηλίκων
 • Βασικές Ικανότητες-Φύλο- Διαπολιτισμικότητα
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές. Εποπτικά Μέσα
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού Περιεχομένου – Διδακτικών Ενοτήτων σε πρόγραμμα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό Υλικό-Τρόποι Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού για Πλατφόρμες στην Εκπαίδευση/ Κατάρτιση Ενηλίκων
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Μικροδιδασκαλίας
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Επιπλέον, καλύπτεται όλο το υλικό της διαδικασίας εξέτασης για τη πιστοποίηση και τις ερωτήσεις που αναφέρονται στο υλικό της τράπεζας θεμάτων
 • Δίνεται έμφαση σε βασικά σημεία που εξετάζονται σε κάθε εξέταση πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ και στο τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει τη μικροδιδασκαλία

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Χρονικός προγραμματισμός ενοτήτων:

Το σεμινάριο προσφέρεται με την σύγχρονη οπτικοακουστική μέθοδο blended learning ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκατάρτιση.

 • Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση: 140 ώρες (Όλα τα κεφάλαια)
 • Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 20 ώρες (Ενεργητικές τεχνικές χαρακτηριστικά ομάδων & ευπαθών ομάδων διεργασία σε ομάδες)

 

Δίνεται έμφαση στα βασικά σημεία που εξετάζονται σε κάθε εξέταση πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, δηλαδή:

 • Καλύπτεται όλο το υλικό της διαδικασίας εξέτασης με τις ερωτήσεις που αναφέρονται στη τράπεζα θεμάτων
 • Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει τη μικροδιδιασκαλία του

 

Λόγοι παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου αποκτάτε επάρκεια ώστε να συμμετέχετε απευθείας στις εξετάσεις πιστοποίησης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» του ΕΟΠΠΕΠ ενώ με τη προσκόμιση της βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος κατοχυρώνεται 1,5 μόρια.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας
Διαβάστε την πολιτική απορρήτου εδώ