ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ

Το πρόγραμμα «Μαθαίνω Ελληνικά» του κέντρου δια βίου μάθησης e-παίδευση απευθύνεται σε αλλογενείς, αλλοδαπούς, παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες και όποιον θα ήθελε να κατακτήσει την Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη γλώσσα γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.

ελληνομαθεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το πρόγραμμα «Μαθαίνω Ελληνικά» του κέντρου δια βίου μάθησης e-παίδευση  απευθύνεται σε αλλογενείς, αλλοδαπούς, παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες και όποιον θα ήθελε να κατακτήσει την Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη γλώσσα γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Το κέντρο μας παρέχει πλήρη προετοιμασία για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας, οι οποίες οδηγούν στο Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα «Μαθαίνω Ελληνικά» του κέντρου δια βίου μάθησης e-παίδευση  απευθύνεται σε αλλογενείς, αλλοδαπούς, παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες και όποιον θα ήθελε να κατακτήσει την Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη γλώσσα γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Το κέντρο μας παρέχει πλήρη προετοιμασία για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας, οι οποίες οδηγούν στο Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σε κάθε εκπαιδευόμενο διανέμεται πλούσιο εκπαιδευτικό και επικουρικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό), σύμφωνο με το υλικό προετοιμασίας και τα βιβλία που ορίζει το υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα, παρέχεται υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, σε σύγχρονη αίθουσα διδασκαλίας, στην οποία διδάσκουν έμπειροι εκπαιδευτές.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται μετά από αξιολόγηση στο αντίστοιχο επίπεδο με χρήση του κατάλληλου «εργαλείου ανίχνευσης γλωσσικών δεξιοτήτων».

Το πρόγραμμα «ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» στο επίπεδο Α1 έχει διάρκεια 20 ώρες με φυσική παρουσία σε αίθουσα και επιπλέον 40 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Στο επίπεδο Α2 το πρόγραμμα έχει διάρκεια 20 ώρες για την Ελληνική Γλώσσα με φυσική παρουσία σε αίθουσα και 40 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση στην πλατφόρμα μας & επιπλέον 10 ώρες στην Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό με φυσική παρουσία σε αίθουσα καλύπτοντας τα θέματα εξετάσεων Ιστορίας για το πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

 

Λόγοι παρακολούθησης:

Οι ωφελούμενοι που παρακολουθούν σε εμάς τα μαθήματα εξασκούνται παράλληλα με τη χρήση συνδυαστικών και εναλλακτικών εκπαιδευτικών τεχνικών/ εργαλείων/ μέσων στα παρακάτω:

  1. στην κατανόηση προφορικού λόγου
  2. στην παραγωγή προφορικού λόγου
  3. στην κατανόηση γραπτού λόγου και
  4. στην παραγωγή γραπτού λόγου

Όλα τα παραπάνω βοηθάνε στη:

  • Συμβολή στην κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση
  • Βελτίωση της ικανότητας των ωφελούμενων να επικοινωνούν άνετα στην καθημερινή τους ζωή.
  • Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Η επιτυχής παρακολούθηση των δυο προγραμμάτων οδηγεί στην επιτυχία των εξετάσεων πιστοποίησης Ελληνομάθειας σε επίπεδο Α2.

Στο επίπεδο Α2 Ελληνομάθειας χαρακτηρίζεστε ως βασικός χρήστης της γλώσσας με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας
Επιλέξτε σεμινάριο απο την παραπάνω λίστα
Διαβάστε την πολιτική απορρήτου εδώ