ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης οργανώνει και υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» βασισμένο στις σχετικές κατευθύνσεις του ∆ιεθνή Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) μετά την υιοθέτηση του διεθνούς κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιµενικών εγκαταστάσεων (Kώδικας ISPS –Ιηternational ships and ports security).

άδεια security

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι λιμένες αποτελούν ουσιώδη κρίκο στο σύνολο της μεταφορικής αλυσίδας. Έτσι, σύμφωνα με τον νόμο 1877/12.09.2008 το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που διατίθεται στη λιμενική εγκατάσταση απαιτείται να κατέχει την άδεια εργασίας και να είναι εκπαιδευμένο ή πρόκειται αποδεδειγμένα να εκπαιδευθεί από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 ώρες και γίνεται μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι λιμένες αποτελούν ουσιώδη κρίκο στο σύνολο της μεταφορικής αλυσίδας. Έτσι, σύμφωνα με τον νόμο 1877/12.09.2008 το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που διατίθεται στη λιμενική εγκατάσταση απαιτείται να κατέχει την άδεια εργασίας και να είναι εκπαιδευμένο ή πρόκειται αποδεδειγμένα να εκπαιδευθεί από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 ώρες και γίνεται μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

 

Συνολικό κόστος σεμιναρίου  230 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

• Οργάνωση Φύλαξης και εκτέλεση σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων σε λιμενική εγκατάσταση βάση ISPS code.
• Αξιολόγηση του κινδύνου, μέτρα ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις (πιθανή βελτίωση του υπάρχοντος σχεδίου ασφαλείας).
• Συστήματα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρονικός εξοπλισμός ασφάλειας – έλεγχοι πρόσβασης και ζώνες περιορισμένης πρόσβασης.
• Πρόσβαση στο πλοίο, χειρισμός φορτίου, παραλαβή εφοδίων πλοίου, μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών και παρακολούθηση της ασφάλειας του πλοίου.
• Ανιχνευτές μετάλλων και scanners, Ανίχνευση υπόπτων φακέλων, πακέτων και δεμάτων.
• Γλώσσα του σώματος, βία και επιθετικότητα και διαχείριση πλήθους – έλεγχος.
• Τρομοκρατία – Όπλα μαζικής καταστροφής.
• Σχέδιο αναφοράς συμβάντος
• Αρχές πυρόσβεσης.
• Υγιεινή και ασφάλεια στους λιμένες (παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η διεξαγωγή της εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας γίνεται μέσω e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) και συνδυάζονται:
• ηλεκτρονικές παρουσιάσεις
• ειδικές σημειώσεις
• μελέτες περιπτώσεων
• προσομοιώσεις εργασίας

 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας
Διαβάστε την πολιτική απορρήτου εδώ