Ν. 4738/2020:Ρύθμιση Οφειλών & Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας

Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας

Το Κέντρο Δια βίου Μάθησης 2 «e – Παίδευση» στη Μυτιλήνη (Διεύθυνση: Αργ. Εφταλιώτη 11, τηλ: 2251029951, 6977667945),

διοργανώνει σεμινάριο με θέμα Ν. 4738/2020: Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας

Σεμινάριο: Ν. 4738/2020:Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας
Ημερομηνία σεμιναρίου: 7-8 Ιουνίου 2021 Ώρα: 17:00 – 20:00
Διάρκεια σεμιναρίου: 6 ώρες ( 3 & 3 ώρες)
Κόστος: 150 ευρώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Βασικές Αρχές των εξυγιαντικών και πτωχευτικών διαδικασιών

 • Δικαστηριακή πρακτική, όπου αυτή «παρεμβαίνει» είτε για την επικύρωση Συμφωνιών πρόληψης αφερεγγυότητας, είτε για την εξέλιξη των εργασιών της πτωχευτικής διαδικασίας
 • Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
 • Ρόλος των εμπλεκομένων προσώπων στις διαδικασίες, ήτοι δικηγόρων, διαμεσολαβητών, εμπειρογνωμόνων και διαχειριστών Αφερεγγυότητας – Συνδίκων

 

Παρουσίαση:

Δρ Ιωάννα Αναστασοπούλου
κ. Γεώργιος Γραβιάς
Δικηγόροι – Διαμεσολαβητές, μέλη Δ.Σ. Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ, ιδρυτικά στελέχη του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, επικεφαλής της Task Force του Συνδέσμου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και την Εξυγίανση των Επιχειρήσεων

Α. Διαδικασίες πρόληψης της Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το νέο Νόμο
Προειδοποίηση αφερεγγυότητας – έγκαιρη προειδοποίηση

 • Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
 • Πεδίο εφαρμογής – Αίτηση και περιεχόμενο
 • Δικαίωμα διαμεσολάβησης
 • Σύμβαση αναδιάρθωσης: μορφές, υπογραφή, προθεσμίες και αποτελέσματα
 • Συμμετοχή Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης – Συνεργασία χρηματοδοτικών φορέων
 • Φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης

Προπτωχευτική Διαδικασία

 • Πεδίο εφαρμογής
 • Συμφωνία εξυγίανσης / απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών / συναίνεση οφειλέτη – Συμμετοχή Δημοσίου και δημοσίων φορέων
 • Αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης / αρμόδιο δικαστήριο και προβλεπόμενη διαδικασία / έκθεση εμπειρογνώμονα

 

Β. Πτωχευτική Διαδικασία σύμφωνα με το νέο Νόμο

 • Πτωχευτική Ικανότητα – πεδίο εφαρμογής
 • Διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
 • Όργανα της Πτώχευσης
 • Διαδικασίες ελέγχου πιστώσεων και συλλογικής ικανοποίησης πιστωτών
 • Προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες:

 • θα έχουν γνωρίσει τις Αρχές των εξυγιαντικών και πτωχευτικών διαδικασιών
 • θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις των ρυθμίσεων και των καινοτομιών του ν. 4738/2020
 • θα έχουν αφομοιώσει ζητήματα και εργαλεία εξέτασης βιωσιμότητας και συλλογικής ικανοποίησης πιστωτών, μεταχείρισης εγγυητών και δυνατοτήτων ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • θα έχουν προβληματιστεί για επίκαιρα ζητήματα διαδικασίας εξυγίανσης και πτώχευσης

150€ / συμμετοχή
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom.

 

Διαδικασία Εγγραφής
Η εγγραφή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον μας στείλετε:

 • Συμπληρωμένη την δήλωση συμμετοχής &
 • Το Παραστατικό κατάθεσης του ποσού στο e-mail: info@e-paideusi.gr

 

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Δικαιούχος: ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

 • Εθνική: 415/007081-55 IBAN: GR1501104150000041500708155
 • Eurobank: 0026.0725.12.0200503803 IBAN: GR9102607250000120200503803
 • Alpha: 601002002017891 ΙΒΑΝ : GR9301406010601002002017891
 • Πειραιώς: 6355146963361 ΙΒΑΝ : GR5301713550006355146963361

 

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα σας σταλεί το link με το οποίο θα συνδεθείτε στο σεμινάριο.
Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα λάβετε το τιμολόγιο ή απόδειξη στα στοιχεία που έχετε δηλώσει, τη βεβαίωση παρακολούθησης και το υλικό του σεμιναρίου.

Το σεμινάριο δεν μαγνητοσκοπείται.

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα δήλωσης συμμετοχής και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας
Συμπληρώστε τα Στοιχεία στα οποία θέλετε να εκδοθεί το Παραστατικό (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) για την παρακολούθηση του Webinar.
Διαβάστε την πολιτική απορρήτου εδώ