ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ σε Δήμους και άλλες Υπηρεσίες για ανέργους (2020)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών,
Οργανισμών & Επιχειρήσεων
2. Πρόληψη φυσικών καταστροφών
3. Πρώτες βοήθειες
4. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (3 επιπέδων)

1. Εργασίες καθαρισμού
2. Δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας
3. Υπηρεσίες διαμόρφωσης και συντήρησης πρασίνου
4. Μετάβαση στην κυκλική οικονομία
5. Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

  1. Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 1/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ.
  2. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  3. Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση ή τους κωδικούς του ΟΑΕΔ.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας
Διαβάστε την πολιτική απορρήτου εδώ