ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης e-ΠΑΙΔΕΥΣΗ, υλοποιεί σεμινάρια κατάρτισης με τίτλο «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» του ΕΦΕΤ».

τροφιμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τα προγράμματα με τίτλο «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των τροφίμων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προγράμματα με τίτλο «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των τροφίμων.

Τα εν λόγω σεμινάρια είναι διάρκειας 8 ωρών υποβάλλονται στον ΕΦΕΤ 40 ημέρες πριν τις ημερομηνίες υλοποίησης και πραγματοποιούνται είτε σε μία (1) ημέρα είτε σε δύο (2) ημέρες στις πιστοποιημένες δομές του φορέα ή στο χώρο της επιχείρησης με φυσική παρουσία.

 

Συνολικό κόστος σεμιναρίου 80 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Βάσει της ΥΑ 14708/17-08-2007, οι επιχειρήσεις έχουν επιτακτική και άμεση υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους όταν αυτό ασχολείται σε πάσης φύσεως δραστηριότητες τροφίμων και ποτών. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι αυτές που:

 • παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα
 • ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο και τη διάθεση τροφίμων
 • τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική
 • είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα επιπέδου 1 αφορά κατάρτιση απλών χειριστών σε Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων.

Εκπαιδευτικές Ενότητες (επίπεδο 1):

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
 • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
 • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
 • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
 • Εργασιακό περιβάλλον
 • Πρακτικές καθαρισμού
 • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
 • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

 

Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Κόστος εκπαίδευσης: 80 €

Κόστος πιστοποίησης : 30€ (το ποσό καταβάλλεται στον ΕΦΕΤ ).

Ο τόπος και ο χρόνος των εξετάσεων καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας
Διαβάστε την πολιτική απορρήτου εδώ