Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web Designer – Developer / VideoGames)

Μαθησιακοί στόχοι

Σπούδασε Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Κρατικό Δίπλωμα! Ως επαγγελματίας, ο Web Designer & Developer, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης, αναλύει, σχεδιάζει, προγραμματίζει και δίνει ζωή στο περιεχόμενο που οι απλοί χρήστες βλέπουν στο Internet. Ως Προγραμματιστής Παιχνιδιών και Ψυχαγωγικών Εφαρμογών (Video Games), ασχολείται με τις σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού και σχεδίασης παιχνιδιών, και τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών. Και στις δύο περιπτώσεις, ο επαγγελματίας, συνδυάζει τις γνώσεις του στον προγραμματισμό με την ικανότητα και την φαντασία, τη δράση με την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας έτσι μια συναρπαστική, νέα, ψηφιακή πραγματικότητα.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι Σπουδαστές είναι σε θέση να:

⇒ Κατανοούν τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και τις αρχές που τις διέπουν

⇒ Αποκτούν ικανότητες ανάλυσης και προγραμματισμού (Pascal, C) και γνωρίζουν τις βασικές αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (C++)

⇒ Κατέχουν τις αρχές προγραμματισμού, των 2D & 3D γραφικών μέσω της γλώσσας OpenGL

⇒ Κατασκευάζουν Παιχνίδια σε περιβάλλον Flash αναπτύσσοντας νέες «πίστες» (mod) και αναπτύσσουν Παιχνίδια σε περιβάλλον μικροσυσκευών, κινητών τηλεφώνων & Η/Υ

⇒ Δημιουργούν και Επεξεργάζονται ψηφιακά αρχεία Εικόνας, Ήχου, Βίντεο και δημιουργούν μια νέα γενιά εφαρμογών για «interactive training»

⇒ Εξοικειώνονται με τις βασικές τεχνικές φωτισμού, τις κάμερες, την κίνηση καθώς και με τις διαδικασίες του «texturing» και του «rendering»

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IIEK MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΕΚ MASTER

To Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του IEK MASTER προωθεί τα βιογραφικά των Σπουδαστών σε 7.000 συνεργαζόμενες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντάς τους Πρακτική Άσκηση στον Τομέα των Σπουδών τους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, εκατοντάδες καταρτιζόμενοι έχουν προσληφθεί, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης, σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
με την υποστήριξη και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER.

Που μπορώ να εργαστώ

Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής μπορεί να εργασθεί στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα σε:

• Εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών «e-Business», «e-Commerce», «e-Marketing», «e-Learning» κ.λ.π.
• Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών
• Διαφημιστικές Εταιρείες
• Επιχειρήσεις ως Σύμβουλος, οι οποίες ενδιαφέρονται να οργανωθούν ηλεκτρονικά και να αναπτύξουν εμπορική δραστηριότητα στο Διαδίκτυο
• (Ως) Ελεύθερος Επαγγελματίας

Μοναδικές Παροχές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο IEK MASTER

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

• Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
• Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
• Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
• Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
• Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
• Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
• Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
• Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
• Διάθεση αναλώσιμων υλικών
• Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες έγραφες από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και Διευκολύνσεις Αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.

Εξασφαλισμένη απασχόληση!

Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Εξάμηνο Α’

Εισαγωγή στη Πληροφορική


Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων Ι


Αρχιτεκτονική Υπολογιστών


Λειτουργικά Συστήματα


Επικοινωνίες Δεδομένων


Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (Pascal)


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα


Εξάμηνο B’

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet


Βάσεις Δεδομένων Ι


Γλώσσα Προγραμματισμού II (C)


Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας (Photoshop)


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα


Εξάμηνο Γ’

Βάσεις Δεδομένων ΙI


Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙΙ (Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++)


Γλώσσα Προγραμματισμού IV (OpenGL)


Γλώσσα Προγραμματισμού V (PHP)


Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor)


Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Ι (3DS MAX)


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα


Εξάμηνο Δ’

Γλώσσα Προγραμματισμού IV (OpenGL)


Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor)


Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Ι (3DS MAX)


Ανάπτυξη Διαδραστικών Παιχνιδιών σε Περιβάλον Μικροσυσκευών και Η/Υ (C++, JAVA)


Ολοκληρωμένα Εργαλεία Ανάπτυξης ιστοχώρων

Εργαλεία Επεξεργασίας Video


Πολυμεσικά Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών (Flash)


Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών internet


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα


ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας
Διαβάστε την πολιτική απορρήτου εδώ