Έναρξη πρακτικής άσκησης κρεοπωλών 4ου τμήματος

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον διαμορφωμένο χώρο μας, η πρακτική άσκηση κρεοπωλών του 4ου τμήματος

Δείτε εικόνες απο την πρακτική άσκηση