Έναρξη πρακτικής άσκησης κρεοπωλών 6ου & 7ου τμήματος

Συνεχίζεται με επιτυχία η συνεργασία του Κ.Δ.Β.Μ. 2 «Ε-παίδευση» με τη sxolikreatos.gr για τη πιστοποίηση κρεοπώλη. Το 6ο και 7ο τμήμα μετά τη επιτυχή παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους πραγματοποιεί τη πρακτική στις εγκαταστάσεις του κέντρου στη Μυτιλήνη (Αργύρη Εφταλιώτη 11) . Μέρος της πρακτικής πραγματοποιήθηκε στη «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕΚ ΑΕ» Στη Παγανή.

Δείτε εικόνες απο την εξάσκηση υποψηφίων κρεοπωλών