Σεμινάρια UCERT

Home Σεμινάρια UCERT

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια UCERT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η επάρκεια με δεξιότητες υπολογιστών γίνεται όλο και πιο σημαντική στο σημερινό χώρο εργασίας. Καθώς βασιζόμαστε περισσότερο στο λογισμικό, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα βοηθά τον κόσμο να αναπτύξει βασικές δεξιότητες υπολογιστών, ώστε να παραμείνουν στην κορυφή των εξελισσόμενων δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αγορά εργασίας, καθώς και τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Οι εργαζόμενοι σήμερα βασίζονται στους υπολογιστές για μια ποικιλία εργασιών: αποστολή email, βασικούς υπολογισμούς, διαδικτυακή μάθηση και επικοινωνία. Λόγω του Διαδικτύου και της αυξημένης προσβασιμότητας που προσφέρει, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία σημαίνει ότι κερδίζει συχνά η πιο δημιουργική χρήση της τεχνολογίας.

Για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας απαιτείται να μπορείτε να προσαρμοστείτε γρήγορα σε νέες καινοτομίες. Όταν οι εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν τις πλήρεις δυνατότητες της τεχνολογίας που έχουν στη διάθεσή τους, αυτό επηρεάζει τα αποτελέσματα της ομάδας τους, τα αποτελέσματα του τμήματος τους και, τελικά, τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Η πιστοποίηση της UCERT αποτελεί ένα ουσιαστικό εφόδιο για το βιογραφικό κάθε εργαζόμενου ή οποιουδήποτε αναζητά εργασία στον ιδιωτικό τομέα και ένα πολύτιμο εργαλείο για τον φοιτητή, τον μαθητή, αλλά και τον επαγγελματία που επιλέγει να έχει μια βαθύτερη γνώση και μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση των εργαλείων των νέων τεχνολογιών.

Standard
Office User

Η καθιέρωση του θεσμικού πλαισίου για τις προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π. οδήγησε στην ανάγκη απόκτησης πιστοποιητικών Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στον κάτοχό τους να συμμετέχει στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς. Το πιστοποιητικό Standard Office User είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο. Είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός που το καθιστά ένα ευρέως αποδεκτό πιστοποιητικό από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς τις χώρες που έχουν υιοθετήσει τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης. Με την απόκτηση του πιστοποιητικού Standard Office User ο κάτοχός του αποδεικνύει τη γνώση χειρισμού του πακέτου αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office σε βασικό επίπεδο.

Αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων:

 

Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Υπηρεσίες Διαδικτύου
Βάσεις Δεδομένων
Παρουσιάσεις
Χειρισμός Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων
UCERT Blended 1
UCERT Blended 2

Για όσους υποψηφίους επιθυμούν να αποκτήσουν ταχύτερα πιστοποίηση αποδεκτή από το Α.Σ.Ε.Π. , η UCERT έχει αναπτύξει συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα εξέτασης συγκεκριμένου συνδυασμού γνωστικών αντικειμένων σε μια μόνο εξεταστική περίοδο (επεξεργασία κειμένου – υπολογιστικά φύλλα – υπηρεσίες διαδικτύου). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εξέτασης οι υποψήφιοι μπορούν να πιστοποιήσουν και τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα σε μια μόνο εξεταστική περίοδο.

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Standard Office User

Advanced
Office User

Η διεύρυνση του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, δημιούργησε την ανάγκη στελέχωσης των επιχειρήσεων με προσωπικό που θα κατέχει προχωρημένες δεξιότητες, καλύπτοντας αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα τις αυξημένες απαιτήσεις της επαγγελματικής του καθημερινότητας. Με την απόκτηση του πιστοποιητικού Advanced Office User, ο κάτοχός του αποδεικνύει την ουσιαστική γνώση χειρισμού του πακέτου αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office σε προχωρημένο επίπεδο, καθιστώντας τον ικανό να αντεπεξέλθει πλήρως στα καθημερινά του επαγγελματικά καθήκοντα. Το πιστοποιητικό Advanced Office User είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός που το καθιστά ένα ευρέως αποδεκτό πιστοποιητικό από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς τις χώρες που έχουν υιοθετήσει τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης.

Αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων:

Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Βάσεις Δεδομένων
Παρουσιάσεις

Ενδιαφέρεστε για νέα σεμινάρια;

Ενημερωθείτε αναλυτικά για προγράμματα σπουδών, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά διά ζώσης και εξ' αποστάσεως

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους στο χώρο της εκπαίδευσης